کودکان نوپا عموماً برای نقل مکان از نقطه‌ای به نقطه دیگر، به جای راه رفتن ترجیح می‌دهند تا روی زمین بخزند یا غلت بخورند. از آنجا که بیشتر سطح زمین را فرش‌ها پوشش داده‌اند، تمیز بودن و عاری بودنشان از هرگونه باکتری بیماری‌زا منجر به…