طول عمر فرش‌های ماشینی در اثر عوامل مختلفی می‌تواند کاهش یابد. با رعایت اصول صحیح شستشو و نظافت فرش می‌توانید به خوبی از آن مراقبت کرده و سال‌ها از زیبایی آن استفاده کنید. شستشوی فرش بطور اصولی و نظافت مرتب آن مهم‌ترین عامل در افزایش…