شماره ثبت قالیشویی : 0466117732    تلفن دفتر مرکزی: 02122148608